Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

1Τηλέφωνο : +30. 2313 25 13 13 
2FAX : ++30. 2313 25 13 13 
3support[@]mushroomcreative.eu

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα - Παρασκευή | 09:30 - 18:00

Υποδομές

Υποδομή MCS σημαίνει : Cloud Computing on Microsoft IC

  • Υψηλή Διαθεσιμότητα
  • Ολοκληρωμένη Ασφάλεια
  • Απλοποιημένη Διαχείριση
  • Αξιοπιστία
  • Άμεση Επικοινωνία & Ανταπόκριση
  • Προστασία Δεδομένων

Πολλές επιχειρήσεις μέχρι πρόσφατα δεν χρησιμοποιούσαν καθόλου email ή απλά έστελναν και λάμβαναν ένα email. Σε καμία περίπτωση όμως δεν επωφελούνταν από τις αμέτρητες δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων. 

Οι τεχνολογίες Unified Communications μπορούν να επιφέρουν πολύ μεγάλα οφέλη, είναι αποτελεσματικές και εύκολες στη χρήση, ώστε να υιοθετούνται πολύ γρήγορα από τους χρήστες. 

Ορισμένες μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις ίσως πιστεύουν ότι αυτές οι τεχνολογίες είναι πέρα από τις οικονομικές τους δυνατότητες και τις απαιτήσεις. Ίσως επίσης θεωρούν ότι η απόκτηση, η υλοποίηση και η διαχείρισή τους είναι μια περίπλοκη και επίπονη διαδικασία.

Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική. Για την ακρίβεια είναι ακριβώς το αντίθετο. Χαμηλό κόστος απόκτησης, εύκολη διαχείριση, μεγάλη ασφάλεια και απίστευτα οφέλη για την επιχείρηση.
 

Ασφάλεια σε επίπεδο δικτύου

Data Security on CloudΗ υποδομή ασφαλείας σε επίπεδο δικτύου και λογισμικού βασίζεται σε πολλαπλά επίπεδα ελέγχου και απομόνωσης του εσωτερικού δικτύου και των κρίσιμων δεδομένων από το internet.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω εξελιγμένων συστημάτων προστασίας (firewalls, intrusion detection systems, antivirus software, antispam/antimalware software), καθώς και ειδικών συστημάτων κρυπτογράφησης και ασφαλείας των πρωτόκολλων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται ευρέως.

Τα πλέον κρίσιμα επιχειρηματικά δεδομένα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων, στις οποίες η πρόσβαση είναι αυστηρά ελεγχόμενη και οι οποίες αποθηκεύονται σε καθημερική βάση σε ειδικές αποθηκευτικές μονάδες (Tape Library Backup) για την προστασία των δεδομένων και τη δυνατότητα άμεσης επαναφοράς τους σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα του παρελθόντος έτους.

ΕΠΑΝΩ