Υποδομή

Ο κάθε server ξεχωριστά χρησιμοποιεί μηχανισμούς προχωρημένης προστασίας μέσω της χρήσης τοπικά διαμορφωμένων firewalls καθώς επίσης antivirus και antispyware λογισμικού. Οι αναβαθμίσεις του operating system και των applications πραγματοποιούνται αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα για την εξασφάλιση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών κάτω από τις πιο ασφαλείς συνθήκες διαρκώς. Η ασφάλεια είναι έξτρα ενδυναμωνένη από πολλαπλά load-balanced front-end core firewalls τα οποία επιθεωρούν όλη την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση, ρυθμίζουν τη χρήση bandwidth και πραγματοποιούν προχωρημένες μεθόδους φιλτραρίσματος (packet filtering, stateful filtering, application layer filtering) σε κάθε "ανεβασμένη" εφαρμογή ή παραδωτέα υπηρεσία μέσω του internet.

Ασφάλεια Δεδομένων

Data Protection Manager, νέα επίπεδα προστασίας σε περιβάλλον Windows®

Συγκεκριμένα: