Η εταιρία

Η εταρία Mushroom Creative Studio 

Η Mushroom Creative Studio απαρτίζεται από στελέχη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της πληροφορικής. Βιώνοντας καθημερινά την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η Mushroom Creative Studio ανταποκρινόμενη στις συνθήκες της αγοράς,  έχει σαν βασικό στόχο να προσφέρει στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και του Internet, καθώς επίσης και την ισχυρή τεχνογνωσία των στελεχών της, με απώτερο σκοπό την :

Play Smart | Value for Money | Play Mushroom